VIZARI ACTE  STUDII

Pentru ca actele de studii să poată fi apostilate pe original la Prefectură, sau vizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe (în funcţie de ţara în care sunt folosite), acestea în prealabil trebuie vizate la Inspectoratul Şcolar Judeţean (valabil pentru actele de studii preuniversitare) sau la Centrul National de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor – CNRED – (în cazul actelor de studii universitare şi postuniversitare).

Puteţi apela la serviciile noastre pentru vizare acte studii după cum urmează:

 1. Va putem reprezenta la INSPECTORATUL ŞCOLAR BUCUREŞTI, pe bază de procură notarială, pentru vizarea actelor de studii preuniversitare emise în Bucureşti:
 • Certificat de absolvire a 8 clase
 • Diploma Bacalaureat
 • Diploma / Certificat studii postliceale
 • Foi matricole aferente, etc.

Important:

Vizarea la Inspectorat este posibilă doar dacă actul de studii este însoţit de o Adeverinţă de autenticitate eliberată de şcoala/liceul care a emis actul. Acolo unde este posibil, vă putem reprezenta şi la instituţiile de învăţământ respective (atât în Bucureşti, cât și în alte orașe) pentru obţinerea acestei Adeverinţe de autenticitate.
 • Cost pentru intermedierea vizării la Inspectoratul Şcolar Bucureşti: 80 RON (TVA inclus) / act

2. La CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR – CNRED – vă putem reprezenta pentru vizarea actelor de studii universitare emise în orice oraş al ţării:

 • Diploma Licenţă
 • Diploma Master
 • Diploma Doctorat
 • Adeverinţă nominală de înlocuire a diplomei
 • Foi matricole aferente<
 • Suplimente la diplome
 • Programa analitică, etc.
 • Cost pentru intermedierea vizării la Inspectoratul Şcolar Bucureşti: 80 RON (TVA inclus) / act

Pentru recunoaştere în ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga, după vizarea prin instituţia din cadrul Ministerului Educaţiei, conform informaţiilor de mai sus, actul de studii urmează a primi apostila, care se emite în cadrul Prefecturii, apoi se realizează traducere autorizată în limba ţării în care vor fi folosite, semnătura traducătorului se legalizează notarial, iar la final traducerea primeşte Apostila de la Camera Notarilor Publici.

În cazul în care urmează să folosiţi actele de studii într-o ţară care nu este semnatară a Convenţiei de la Haga după vizarea prin instituţia din cadrul Ministerului Educaţiei, conform informaţiilor de mai sus, actele originale urmează a fi vizate prin Ministerul Afacerilor Externe, apoi se realizează traducere autorizată în limba ţării în care vor fi folosite, semnăturile traducătorilor se legalizează notarial, iar la final traducerile se supralegalizează prin Camera Notarilor Publici, Ministerul Afacerilor Externe.

Vă puteţi baza pe serviciile noastre chiar şi în regim de urgenţă, oferindu-vă pachete complete pentru actele de studii:

 • obţinere Adeverinţe de Autenticitate
 • vizare a originalului la inspectorat sau CNRED
 • apostilare a originalului la Prefectură sau supralegalizare prin Ministerul Afacerilor Externe
 • traducere autorizată
 • legalizare notarială a semnăturii traducătorului<
 • supralegalizare a traducerii prin apostilare la Camera Notarilor Publici sau prin Ministerul Afacerilor Externe

Propulsat de

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?