APOSTILE  HAGA:

Apostila este o ştampilă pătrată aplicată pe documente oficiale în scopul recunoaşterii acestora în ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).
Prin semnarea acestei convenţii, România a acceptat suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine necesare în România şi a actelor româneşti necesare în străinătate, supralegalizare care altfel ar fi trebuit obţinută prin demersuri la Ministerul de Externe şi Ministerul de Justiţie precum şi la ambasada sau consulatul ţării în care se dorea recunoaşterea documentelor.

Biroul de traduceri TRANSLATE STAR vă poate ajuta să obţineți apostila de la oricare din autorităţile competente în acest scop în România:Prefectură, Tribunal sau Camera Notarilor Publici

La PREFECTURA se aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:

Tip de acteObservaţii
certificate de naştereformatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de căsătorieformatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de decesformatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de cazier judiciar certificate de cazier autoeliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti. Pentru apostilarea în Bucureşti a cazierelor judiciare eliberate în alte oraşe, acestea trebuie vizate în prealabil de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
certificate de rezidenţă fiscalăredactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice.
adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul româneliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti
adeverinţe privind componenţa familieieliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor;
actele de studii preuniversitaretrebuie vizate în prealabil de inspectoratul şcolar judeţean. Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei ștampile pentru actele de studii eliberate în Bucureşti sau în alte orașe.
actele de studii superioarese vizează în prealabil de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii din Bucureşti – CNRED. Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei vizări, indiferent de localitatea în care v-au fost emise actele.
documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străinivizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii – Serviciul Relaţii Internaţionale
adeverinţe medicalevizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, București
certificate de botez/cununievizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2
certificatele de competenţă ale personalului maritim navigantvizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
brevete de turismemise de Autoritatea Naţională pentru Turism
adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncăvizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti
adeverinţe de calificare în diferite meseriivizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie BucureştiApostila se poate obţine doar la Prefectura din judeţul în care se află domiciliul titularului sau sediul instituţiei emitente a actului.
Mențiune: Actele de studii pot fi apostilate pe original doar după ce au fost vizate anterior la instituția competentă din cadrul Ministerului Educației.

La Tribunal, APOSTILA se poate aplica doar pe originalele actelor emise de Ministerul Justiţiei (Judecătorii, Registrul Comerţului). La TRIBUNAL se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:
Tip de acte Observaţii
hotărâri judecătoreşti Hotarârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronuntat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie să poarte ştampila de preşedinte. Nu se apostilează copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai eliberată de instanţă. Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea Apostilei la tribunalul Bucuresti, sau în alte județe.

actele originale care emană de la un executor judecătoresc
actele originale emise de Registrul Comerţului De ex.: Certificat Constatator etc.


Incepând cu 26 noiembrie 2010 actele notariale (inclusiv traducerile sau copiile legalizate notarial) nu se mai apostileaza prin Tribunal, ci prin Camera Notarilor Publici. Apostila la Tribunal se obţine în judeţul în care a fost emis actul.
La Camera Notarilor Publici, APOSTILA se aplică pe originalele actelor notariale, pe copii legalizate notarial şi traduceri legalizate notarial. La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Tip de acte Observaţii
Copii ale actelor originale,
legalizate de un notar public
Traducerile legalizate la notar Regulamentul Camerei Notarilor prevede anumite reguli stricte pentru ca traducerile să poată fi Apostilate, de aceea vă recomandăm să ne contactați direct pentru detalii.
Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură) De ex.: procuri, declarații, invitații etc.


Menţiune: O traducere legalizată va putea fi apostilată doar dacă originalul actului tradus este emis de autoritățile române. Dacă vi se cere ca actul original să fie apostilat, acest lucru trebuie făcut înainte de efectuarea traducerii, pentru ca textul apostilei să fie prins în traducere.

Oferim servicii complete:


1. vizare a originalului la ministerul emitent (necesară pentru anumite tipuri de acte)
2. apostilare a actului original
3. traducere autorizată în limba statului în care e folosit actul
4. legalizare a semnăturii traducătorului
5. apostilare a traducerii legalizate

Răspundem oricăror solicitări urgente, din orice oraş al ţării sau din străinătate, indiferent de volumul de lucru, în limitele programului de lucru al instituţiilor implicate. Putem prelua și livra comenzile prin curier rapid (național sau internațional).

Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia-Herţegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook Islands, Croaţia, Cipru, Cehia, Dominica (Republica Dominicană), Ecuador, Estonia, Elveţia, El Salvador, Fiji, Finlanda, Franţa, Germania, Gibraltar, Grecia, Grenada, Guadaloupe, Guam, Guernsey, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonia (F.R.I. Macedonia), Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic, Moldova (Republica Moldova), Monaco, Muntenegru, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelandă, Olanda, Panama, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Statele Unite ale Americii, Suedia, Tonga, Trinidad şi Tobago, Turcia, Ucraina, Ungaria, Venezuela.

traduceriautorizateieftin.ro

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?